Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Trần Hưng Đạo

Đông Hà - Quảng Trị
quangtri-thcstranhungdao@edu.viettel.vn