Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện một số biện pháp phòng ngừa vi rút Corona