NGÀY HỘI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC RÈN LUYỆN KỶ NĂNG CỦA TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO