04/03/20  Tin tức  315
Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; căn cứ Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 23/9/2019 của Đảng ủy Phường 1 về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, tiến tới Đại hội Đại biểu Phường lấn thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.